Laserbehandeling

Weer kunnen zien zonder een bril of contactlenzen is een droom van vele mensen. 


Het dragen van een bril of contactlenzen wordt door velen als een beperking ervaren.

Refractieve chirurgie kan uw droom waarmaken.


Er bestaan verschillende technieken.

Welke techniek geschikt is, moet individueel bepaald worden. Allerhande technische onderzoeken, een uitgebreide bespreking van uw verwachtingspatroon en grondige analyse van uw huidige toestand moeten hieraan voorafgaan.


Laserbehandeling


PRK

Bij een PRK (photorefractieve keratectomie) wordt het dunne bovenste laagje van het hoornvlies (epitheel) verwijderd, en wordt er nadien een behandeling uitgevoerd met behulp van een Excimer laser op de onderliggende hoornvlieslaag. Deze techniek is de langstbestaande, ze is zeer betrouwbaar maar niet pijnloos. De genezing en de recuperatie van de visus verlopen bij deze techniek iets langzamer.

Femto-Lasik

Bij een “Laser in Situ Keratomileusis” of LASIK wordt een dun schijfje van het hoornvlies (cornea) afgesneden en opzij geklapt. Daarna wordt met behulp van de Excimer laser een dun laagje van het hoornvlies verwijderd. Na de laserbehandeling wordt het cornea-flapje teruggeklapt.

Bij een femto-LASIK wordt naast een Excimerlaser voor de refractieve behandeling, een zogenaamde femto-second laser ingeschakeld om het dunne cornea-flapje te prepareren.

Dankzij de uitzonderlijke precisie van de femto-second Laser kunnen nu ook patiënten die een relatief dun hoornvlies hebben met de LASIK methode worden behandeld. Deze techniek laat toe het flapje nog nauwkeuriger en nog dunner te maken.


Femto-second Lasik is ondertussen meer en meer de standaard procedure aan het worden.

De voordelen kort samengevat:

  • veiligere en nauwkeurigere procedure
  • minder complicatierisico’s (zowel tijdens als na de behandeling)
  • betere resultaten bij verziendheid
  • ooglaseren nu ook mogelijk bij mensen met hogere dioptrieën in combinatie met een dunner hoornvlies
  • zeer succesvol bij combinatieafwijking (bvb verziendheid met hoge cilinders)


Smile

Bij de Smile methode wordt er geen flapje meer gemaakt. Met behulp van een Excimer laser wordt een dun schijfje van een welbepaalde vorm uit het hoornvlies gelaserd. Via een kleine opening wordt het schijfje uit het hoornvlies verwijderd.

De voordelen:

  • behandeling zonder flap
  • minimaal litteken ter hoogte van het hoornvlies
  • snel herstel

Phake intra-oculaire lenzen

= een implantlens plaatsen in het oog, de eigen lens blijft ter plaatse


Bij grotere afwijkingen is het gebruik van de refractieve laserbehandelingen vaak gelimiteerd. De behandeling wordt te riskant omdat er te veel weefsel moet weggenomen worden, of omdat er storende optische fenomenen kunnen optreden aangezien de behandelingszone kleiner moet zijn. Bij deze patiënten raden we vaak de implantatie van een lens in het oog aan. De natuurlijke lens blijft behouden. Aan de rand van het hoornvlies wordt een klein sneetje gemaakt en de implantlens wordt in het oog geplaatst.Refractieve lensuitwisseling

= het vervangen van de eigen lens door een implantlens


Bij een refractieve lensuitwisseling wordt de aanwezige lichaamseigen lens verwijderd en vervangen door een kunstlens. Hiervoor wordt een kleine opening in het hoornvlies gemaakt, een ultrasoon toestel wordt gebruikt om de natuurlijke lens te verwijderen. Nadien wordt de refractieve lens ingeplant. Deze techniek kan bij hoge afwijkingen gebruikt worden. Het accommodatief vermogen van het oog (scherpstelling op korte afstand) gaat op die manier wel verloren. Een leesbril kan dit verhelpen.Als u overweegt een ooglaserbehandeling te laten uitvoeren, is het verstandig eerst te laten vast stellen of uw ogen hiervoor geschikt zijn en de behandeling zonder risico’s bij u kan worden uitgevoerd. U kan hiervoor een screeningsonderzoek aanvragen.

OKIO oogartsen

Omleiding 93 - 3020 Herent

info@okio.be

016 23 92 95