top of page

Cataract in Okio

Carolien De Graeve

28 okt. 2021

Cataractoperaties in Okio

Okio beschikt over een operatiezaal waar Kathleen Leroux reeds enkele jaren ingrepen aan de oogleden uitvoert. Tineke Cornelis en Chlara Maes plaatsen er wekelijks de intravitreale injecties voor de behandeling van LMD. Sedert april 2020 kunnen er ook cataractoperaties doorgaan.

bottom of page