top of page

Privacyverklaring en cookie-beleid

PRIVACY VERKLARING IN KADER VAN GDPR :  

De “GDPR” (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands “AVG” (: Algemene verordening Gegevensbescherming) is de Europese privacy wetgeving, die in voege is sinds 2016 met overgangsperiode tot 25.5.18. Deze wetgeving dient ter bescherming van persoonsgegevens, zodat misbruik voorkomen wordt, namelijk het ongeoorloofd doorgeven aan derden, al of niet tegen betaling.

Ook in onze praktijk houden we persoonsgegevens bij van patiënten, en dit in kader van de wettelijke verplichting tot het bijhouden van een medisch dossier van iedere patiënt. Deze wettelijke verplichting wordt opgelegd door het RIZIV  (rijksinstituut voor ziekte en invaliditeit) en door de gerechtelijke instanties.

De persoonsgegevens worden ingezameld bij de patiënt zelf , tenzij de patiënt zelf niet in staat is om de gegevens te bezorgen. Dan worden zijn zorgverstrekkers gecontacteerd en dit op een beveiligde manier.

 

Wij verwerken volgende gegevens :

 • identificatie-gegevens, waaronder het rijksregisternummer door inlezen van identiteitskaart

 • contact-gegevens: mail / telefoon

 • administratieve gegevens voor financiële verwerking (o.a. lidmaatschap van ziekenfonds / data van consultatie en opname)

 • medische en paramedische gegevens aangaande ziekte (huidige en vroegere / symptomen, diagnose en behandeling )

 • zorgkader: netwerk van zorgverstrekkers

 • sociale gegevens: mantelzorgers

Deze gegevens worden beperkt tot wat voor onze specialiteit relevant is (“data-minimalisatie”) en worden verwerkt voor medische doeleinden . Alle gegevens  worden adequaat beschermd en worden alleen doorgegeven aan gerechtigde ontvangers. De privé persoon kan rechten laten gelden ivm zijn gegevens :

 

Medische doeleinden van de verwerking :

 • patiëntenzorg : preventief of therapeutisch

 • patiënten administratie: registreren van medische gegevens van patiënten voor interne of door de overheid opgelegde doeleinden, evenals voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden

 • geneesmiddelenbeheer: verwerking van gegevens om geneesmiddelen op de correcte manier te kunnen voorschrijven

 • klachtenbehandeling : registreren van gegevens voor bemiddeling bij klachten

 • zorgkwaliteit : evaluatie van gegevens ter verbetering van de zorgkwaliteit

 • wetenschappelijke registratie: doelstelling is onderwijs , research en objectieven, opgelegd door overheden. Gegevens worden voor deze doeleinden anoniem gemaakt

 

Gerechtigde ontvangers:

 • Verzekeringsinstellingen

 • Riziv = rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering

 • Betrokken patiënt of zijn vertegenwoordiger(s)

 • Gemachtigde overheidsinstanties

 • Externe behandelende zorgverstrekkers

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

 

Bescherming van de gegevens

 • Al onze zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim

 • Wij beveiligden server en computers, zodat onbevoegden geen toegang hebben. Wij realiseerden dit door veilige wachtwoorden, die regelmatig veranderen en gebruik van recente professionele soft- en hardware, die veiliger zijn  dan oude soft – en hardware. Onze beeldschermen worden niet open achter gelaten maar worden gelocked bij verlaten van de werkpost. 

 • Uw medische gegevens worden minstens 30 jaar bewaard. Facturatiegegevens worden minstens 7 jaar bewaard. We kunnen niet garanderen dat uw gegevens na deze termijn nog bewaard worden.

 

Rechten van de privé persoon

 • Omdat wij als dokters de wettelijke verplichting hebben om een medisch dossier te voeren, geeft u ons impliciet toestemming om uw persoonlijke gegevens te registreren als u bij ons op consultatie komt. Deze worden gebruikt voor uw persoonlijk dossier. Uw gegevens worden ook op een beschermde manier meegedeeld aan andere zorgverstrekkers, die u opgeeft

 • U hebt recht op “data-portabiliteit” : u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, te wijzigen en indien u het nodig acht, kan u vragen om de gegevens door te geven aan een andere zorgverstrekker

 • Recht om “vergeten te worden”: u mag vragen om uw dossier of delen van uw dossier te verwijderen, tenzij dit niet kan van rechtswege.

 • Recht om te weigeren dat uw anonieme(!) gegevens gebruikt worden voor studies (wetenschappelijk en marketing) .

 

 

COOKIE BELEID

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van websites op je computer kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden.

Cookies hebben meestal een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit (de zogenaamde session cookie), terwijl andere langere tijd op je computer blijven staan, soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert (de zogenaamde persistent cookie).

 

Waarom worden cookies gebruikt?

Er zijn 2 soorten cookies:

 1. Cookies voor functionele doeleinden = cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Vb: cookies om website up-to-date te houden, cookies die kunnen nagaan of je Javascript nodig hebt , cookies  voor taalkeuze , cookie om toestemming te geven voor gebruik van cookies. Deze kan je niet weigeren als je de website wil lezen

 2. Cookies voor analytische doeleinden Vb cookies die gebruikt worden om websitebezoeken (trafiek) te meten. Zo kan geweten worden, onder meer, hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen. Deze informatie kan dan gebruikt worden om de inhoud van de website te verbeteren of als insteek voor een nieuwe campagne rond een bepaald onderwerp waar veel interesse voor is.

De analysecookies zijn normalerwijze op de eigen server geïnstalleerd. Het gaat hier dus om first party cookies. Dit wil zeggen dat de auteur volledige controle heeft over de informatie die verzameld wordt via deze cookies. Bijgevolg kan de auteur garanderen dat deze informatie niet voor andere doeleinden zal gebruikt worden. Dit geldt niet voor gegevens die naar derden gestuurd worden voor analyse.

Voor het gebruik van de first party cookies voor analysedoeleinden wordt voorafgaandelijk de toestemming gevraagd. Je kan dus weigeren dat deze cookies op jouw toestel worden geplaatst.

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel zijn geplaatst of als je deze ook wenst te verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website accepteert u het gebruik van cookies.

bottom of page